Når man skal rehabilitere et eldre hus er det viktig med fagkompetanse. Det er mange detaljer som skal tas vare på for å ivareta husets identitet og sjel.
Det er svært viktig at restaurering foregår på riktig måte, da uerstattelige verdier fort kan gå tapt dersom man ikke vet hva man har med å gjøre, eller hvordan man skal behandle bygningen. Moens Byggservice AS utfører rehabilitering.

Ta kontakt for befaring.